Handelsbetingelser

Handels betingelser ved køb af båd.

Yacht Trade Denmark Yachtsale fungerer normalt som Mægler for sælger, medmindre andet er oplyst.
Der er i alle tilfælde tale om et formidlingssalg IKKE et kommisionssalg.
Oplysninger om bådens udstyr og stand kan ikke garanteres af Yacht Trade Denmark Yachtsale og er givet i god tro, derfor er det køber der selv skal gennemgå båden og dens udstyr, for at sikre sig alt er som beskrevet. 
Oplysningerne kan derfor ikke garanteres, og er kun vejledende og udgør ikke en del af en kontrakt.
En køber anbefales altid at gennemgå båden og dens udstyr, herunder funktionen heraf, og om nødvendigt, for egen regning, at ansætte en Kvalificeret Marine Surveyor for at gennemføre en gennemgang af båden og / eller gennemføre en prøvesejlads og motortest.
Fravælger en køber survey på en båd påtager køberen sig selv det fulde ansvar for båden stand og ydeevne på såvel skrog, bund, motor og drivline, mast og rig, bådens elektriske installationer og alt udstyr monteret i båden.
Yacht Trade Denmark Yachtsale kan henvise en køber til en eller flere survyere, her gøres det klart opmærksom på at en surveyer er ansat af køberen og arbejder som surveyer for køberen.
Yacht Trade Denmark Yachtsale´s gennemgang af en båd og deltagelse i prøvesejlads er ikke et ansvars pådragende ved eventuelle fejl og mangler der findes eller måtte opstå.
Yacht Trade Denmark Yachtsale kan ikke gøres ansvarlig overfor oplysninger om bådens øvrige forhold, herunder ukendte registreringer, moms og afgift forhold, ikke oplyste skader og lign, disse oplysninger er afgivet af Yacht Trade Denmark Yachtsale ud fra sælgers oplysninger og ikke ansvarspådragende for Yacht Trade Denmark Yachtsale men er alene sælgers ansvar.

Specielle aftaler om udstyr fremgår altid af købsaftalen på en båd.
En sælger indestår altid for oplysninger om bådens registreringer i skibsregistret eller personbogen, og indestår ved sin underskrift på en købsaftale, at disse oplysninger er korrekte. Registreringer om gældsforhold kan dokumenteres ved et udskrift fra skibsregisteret eller oplysninger via pengeinstitut om registreringer i personbogen.
Enhver udgift til mægler er en køber uvedkommende og betales af sælger medmindre andet er oplyst.
Normalt holder en sælger båden forsikret indtil overtagelsesdagen, herefter er det køber som forsikrer båden, hvis ikke andet er aftalt.
I øvrigt henvises til den konkrete købsaftale, hvor det fremgår hvilke bestemte vilkår købet gennemføres.

Ved køb af en brugt båd er der er tale om handel hvor købelovens bestemmelser er gældende, og enhver tvist vedrørende denne handel, skal afgøres ved en Dansk domstol. Der gives ikke garanti på en brugt båd.

Tillæg hvis båden importeres fra udlandet:
Ligger båden i udlandet hos en af vores partnere vil det være den udenlandske mæglers oplysninger vi videregiver på samme vilkår som i afsnit 1.
Vi er normalt med fra besigtigelse af båden til båden er fremme ved den nye ejer.

Omkostninger til hjemtransport, besigtigelse, gennemgang af båden, klargøring til transport, transportsejlads, brændstof osv. er ikke med i de oplyste priser. ligesom valuta kurs ændringer kan påvirke prisen i DKK
 


Version januar 2023

Handels betingelser ved salg af både.

Alle både der sættes til salg hos Yacht Trade Denmark Yachtsale sættes til salg som et formidlingssalg.
Båden sættes til salg efter princippet ”Solgt eller Gratis” sælges båden ikke er der ingen omkostninger for sælger hverken til annoncering eller markedsføring medmindre andet er aftalt.
Enhver kunde som Yacht Trade Denmark Yachtsale registrerer som køberinteresseret hos sælger, er at betragte som en potentiel kunde i 12 måneder efter sælger har opsagt formidlingsaftalen.
Dette gælder også købere som henvender sig direkte til sælger mens aftalen løber, sådanne købere skal sælger henvise til Yacht Trade Denmark Yachtsale Yachtsale.
Dette betyder at sælges båden privat til denne kunde eller nærmest familie inden for den 12 måneders periode, forfalder det aftalte salær til betaling til Yacht Trade Denmark Yachtsale, dette er dog ikke gældende ved skift til anden mægler hvor formidlingsaftalen med Yacht Trade Denmark Yachtsale er opsagt og bekræftet ophørt af Yacht Trade Denmark Yachtsale
Hvis en køber afgiver et bud på en båd og sælger har accepteret dette bud på mail overfor Yacht Trade Denmark Yachtsale, er det at betragte som et bindende tilsagn fra sælgers side, hvis sælger herefter fortryder salget eller trækker handlen tilbage, forfalder det fulde salær til Yacht Trade Denmark Yachtsale.
Ligeledes, hvis en køber tilbyder at betale udbudsprisen og sælger trækker salget tilbage forfalder det fulde salær til Yacht Trade Denmark Yachtsale.
Ligeledes hvis en allerede underskrevet og indgået handel annulleres af en køber, fordi sælger ikke overholder de aftalte betingelser og forpligtigelser, forfalder det fulde salær til Yacht Trade Denmark Yachtsale straks.
En sælger godkender og accepterer desuden at ethvert beløb en sælger må blive Yacht Trade Denmark Yachtsale skyldig i, herunder det aftalte salær, aftalte reparationer på sælgers båd osv., må modregnes i et eventuelt indbetalt depositum på sælgers båd.
En sælger indestår for at oplysninger om båden og dens udstyr er korrekte, og at udstyr som forefindes som udgangspunkt virker som det er tiltænkt eller er i den stand der er oplyst af sælger.
Mægler hæfter ikke for disse oplysninger overfor 3. mand samt funktionaliteten af bådens udstyr.
En sælger skal inden 7 dage fra Yacht Trade Denmark Yachtsale har offentliggjort salgsopstilling kontrollere at udstyrs listen er korrekt, efter 7 dage er udstyrs listen således godkendt af sælger hvis ikke der gøres indsigelser til Yacht Trade Denmark Yachtsale og fejl heri er således ikke ansvars pådragende for mægler.
Alle aftaler imellem køber, sælger og Yacht Trade Denmark Yachtsale er ikke gyldige medmindre de findes på skrift via e-mail eller sporbar SMS til en køber, sælger eller Yacht Trade Denmark Yachtsale.
Enhver brugt båd der sælges er momset efter brugtvare reglerne, anvisningssalgs uden moms.
Det er enhver sælgers ansvar at en båd som sælges igennem Yacht Trade Denmark Yachtsale er i overensstemmelse med de oplysninger der videregives til Yacht Trade Denmark Yachtsale, og oplysninger om gældsforhold, registreringer, moms og importforhold, oplysninger og fejl og mangler oplysninger om bådens service forhold på motorer, drev, generatoranlæg osv. er korrekte.

Version januar 2023

Yacht Trade Denmark Yachtsale ApS – Sildevej 18 – dk 9970 Strandby – VAT/CVR no. 41897864

Webbureau ITTP